Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 
Επάγγελμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π. 
Διεύθυνση: Λαχανά 4,  Άμφισσα Φωκίδας 33100 
Τηλέφωνο: 2265023739, 6945466287 
Email: th.panagiotopoulos@gmail.com 
Blog: th-panagiotopoulos.blogspot.com