Βιογραφικό


Ατομικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 
Επάγγελμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π. 
Διεύθυνση: Λαχανά 4,  Άμφισσα Φωκίδας 33100 
Τηλέφωνο: 2265023739, 6945466287 
Email: th.panagiotopoulos@gmail.com 
Blog: th-panagiotopoulos.blogspot.com 

Εκπαίδευση

1.
Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος: "Τεχνοοικονομικά Συστήματα " 
Βαθμός: 8,41 (Λίαν καλώς) 
Έτος Αποφοίτησης: 2006

2. Δίπλωμα

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ
Δίπλωμα: "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ "
Βαθμός: 7,51 (Λίαν καλώς)
Έτος Αποφοίτησης: 2003
 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (Πτυχίο First Certificate in English Cambridge)
 

Συνέδρια

1. 3ο MediaCamp Athens - Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft, εισήγηση με θέμα το AmfissaPress, 11/4/2010
2. Παράρτημα Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο «Εκπαίδευση, Παραγωγή και Ανάπτυξη», εισήγηση με θέμα «Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στο Νομό Φωκίδας», 17-18/4/2008
 

Σεμινάρια

1. Ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων για τις δυνατότητες συμμετοχής στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Βόλος 10/04/2009)
2. Εισαγωγικό Σεμινάριο σε θέματα Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ (Διοργάνωση ΜΟΔ Α.Ε., Ιούνιος 2007)
3. Εργαλεία ένταξης και παρακολούθησης Γ΄ΚΠΣ – Νέοι Κανονισμοί (Διοργάνωση ΜΟΔ Α.Ε., Ιούλιος 2007)
4. Διαχείριση διαβουλεύσεων και τριβών στο περιβάλλον του ΚΠΣ (Διοργάνωση ΜΟΔ Α.Ε., Ιούλιος 2007)
5. Πρακτικός Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες και αθλητικά κέντρα (Διοργάνωση Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΤΕΕ, Οκτώβριος 2010)
6. Κατάρτιση Επιθεωρητών Κτιρίων (Διοργάνωση Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ, Ιούνιος 2012)

Κύρια Προσόντα
 • Γλώσσες Προγραμματισμού: Java, C++, Pascal
 • Τεχνολογίες Δικτυακού Προγραμματισμού (Html, XML, PHP,CMS JOOMLA, Javascript)
 • Database Management and Administration (MySQL Server, Access)
 • Πληροφοριακά Συστήματα – Συστήματα Διοίκησης και Πληροφοριών
 • Διαχείριση – Αξιολόγηση Έργων, Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών
 • e-Business (ERP, CRM, HRM, MIS, EIS, BIS)
 • e-Commerce, e-Marketplaces, e-Democracy, e-Governance (e-Voting), e-Learning
 • Αξιολόγηση επενδύσεων, business planning
 • Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας (Gimp, Photoshop)
 • Λογισμικό Flash Animation (Flash Designer)
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα (Autocad, 4Μ ΚΕΝΑΚ (Ενεργιακή Απόδοση Κτιρίων), 4Μ FINE (Ηλεκτρολογικές Μελέτες))

Δραστηριότητες

 • Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων με Αρ. Μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 6349
 • Συνιδιοκτήτης της εταιρείας «Πληροφορική Φωκίδας Ο.Ε.» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας AmfissaPress.
 • 2008-2011, Πρόεδρος του Συλλόγου ΕΛΙΑ με έδρα την Άμφισσα, διοργανωτή του κατασκηνωτικού φεστιβάλ "Ήχοι του Δάσους"

Επαγγελματική Εμπειρία

Ελεύθερος Επαγγελματίας από το 2005.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ

1. Ονομασία Επιχείρησης: EDF ENERGIES NOUVELLES
Χρονική διάρκεια: Από Αύγουστος 2010 –Σήμερα
Θέση στην Επιχείρηση: Operation Manager of Fokida Wind Farms and SubStation
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Υπεύθυνος για την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο νομό Φωκίδας (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα Βουνιχώρα - Πεντεόρια, Υποσταθμός Μ/Υ Τάσης)

2. Ονομασία Επιχείρησης: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Χρονική διάρκεια: Από Δεκέμβριος 2007 –Ιούλιος 2010
Θέση στην Επιχείρηση: Τεχνικός Σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης)
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Παροχή Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

3. Ονομασία Επιχείρησης: ΤΕΙ Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Χρονική διάρκεια: Από Σεπτέμβριος 2008 – Σεπτέμβριος 2010
Θέση στην Επιχείρηση: Εργαστηριακός Συνεργάτης
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Διδασκαλία Εργαστηρίων "Εισαγωγή στους Η/Υ", "Ηλεκτρονικό Εμπόριο", "Τεχνολογία Πολυμέσων"
  
4. Ονομασία Επιχείρησης: Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας
Χρονική διάρκεια: Από Σεπτέμβριος 2008 – Φεβρουάριος 2009
Θέση στην Επιχείρηση: Ωρομίσθιος Ορισμένου χρόνου
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Διδασκαλία Μαθημάτων «Εισαγωγή στη Πληροφορική» και «Σχεδίαση     Εφαρμογών»

5. Ονομασία Επιχείρησης: UBITECH – Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε.
Χρονική διάρκεια: Από Οκτώβριος 2005 – Δεκέμβριο 2007
Θέση στην Επιχείρηση: Τεχνικός Σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης)
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Παροχή Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

6. Ονομασία Επιχείρησης:Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης – Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Χρονική διάρκεια: Από Φεβρουάριο 2007 έως Νοέμβριο 2007
Θέση στην Επιχείρηση: Υπηρέτησα τις Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με έργο τη συγγραφή προτάσεων και μελετών ωρίμανσης για ένταξη δράσεων στο ΕΣΠΑ, για τη συγγραφή τεχνικών δελτίων έργων και την προετοιμασία φακέλων προτεινόμενων έργων- διοργάνωση ημερίδων και παρουσιάσεων με θέμα δράσεις του υπουργείου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

7. Ονομασία Επιχείρησης: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ)
Χρονική διάρκεια: Από Φεβρουάριο 2005 έως Σεπτέμβριο 2006
Θέση στην Επιχείρηση: Τεχνικός Σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης)
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Παροχή Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Τεχνική Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

8. Ονομασία Επιχείρησης: IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Ε.Π.Ε.
Χρονική διάρκεια: Από Φεβρουάριο 2005 έως Σεπτέμβριο 2006
Θέση στην Επιχείρηση: Τεχνικός Σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης)
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών Συμβούλου σε Έργα Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

9. Ονομασία Επιχείρησης: Αθήνα2004 Α.Ε.
Χρονική διάρκεια: Από Ιούλιο 2004 έως Σεπτέμβριο 2004
Θέση στην Επιχείρηση: Συντονιστής (Coordinator)
Αρμοδιότητες – ευθύνες: Συντονιστής Κέντρου Επιχειρήσεων στην εγκατάσταση του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος