Η/Μ Μελέτες
1. Μελέτες Θέρμανσης
 • Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών
 • Μελέτη Μονοσωλήνιου συστήματος
 • Μελέτη Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
 • Κατανομή Δαπανών Πολυκατοικίας
2. Κλιματισμός
 • Μελέτη Φορτίων Κλιματισμού
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Fan Coils
 • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
 • Αναλυτικοί Υπολογισμοί
 • Αναλυτικά Σχέδια
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας
4. Ηλεκτρολογικές Μελέτες
 • Ηλεκτρολογική Μελέτη και Εγκατάσταση Κτιρίων
 • Διεκπεραίωση Ηλεκτροδότησης Κτιρίων (Νέα ΥΔΕ)
 • Μελέτη Φωτοτεχνίας
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
5. Εξειδικεύμενες Μελέτες & Τεχνικές Εκθέσεις
 • Η/Μ μελέτη Πισίνας
 • Μελέτη Ανελκυστήρων
 • Μελέτη Ηχομόνωσης
 • Τοπικά συστήματα Πυρασφάλειας - Πυρανίχνευση
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου
Λογισμικά

1. Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ
2. Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
3. Λογισμικό Υπολογισμού Η/Μ εγκαταστάσεων 4Μ-ADAPT
4. Λογισμικό Σχεδιασμού Η/Μ εγκαταστάσεων 4Μ - FINE
5. Λογισμικό  Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Raucad/Rauwin της REHAU
6. Autocad